Назад  |   Начало  »  Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.tetshop.bg.

 

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което закупува продукти или желае да ползва услугите на „Транс Електроникс Трейдинг” ООД. 

 

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни.

 

„Транс Електроникс Трейдинг” ООД  е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131197924, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

 

Транс Електроникс Трейдинг е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адреса ни за кореспонденция: гр. София пощ.код 1164, ул. "Галичица" No 37 или като попълните електронната форма в страницата ни "Контакти" на нашия уебсайт. 

 

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате на следните координати за връзка: имейл: info@tetbg.com; тел. + 359 2 9630108.

 

2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме.

 

2.1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения по продажбата на продукти и/или ползването на услуги на „Транс Електроникс Трейдинг” ООД  и клиента, чрез свободно изразено съгласие от страна на клиента: 

 

• име и фамилия, адрес за доставка, телефон, мобилен (GSM) телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт; 

 

• данни за издаване на фактура за съответен/съответни продукт/и и/или услига/и.

 

2.2. Лицето/клиентът има право да оттегли своето съгласие по всяко време, като направи това чрез свързване на тел. 02/963 0108 или чрез нашата електронна поща: info@tetbg.com

 

2.3.  „Транс Електроникс Трейдинг” ООД не предоставя продукти и/или услуги, и не събира лични данни на лица под 14 години без родителско съгласие.

 

2.4.  „Транс Електроникс Трейдинг” ООД не събира лични данни свързани с информация за Единен граждански номер (ЕГН), номера на лични карти, информация за домакинството, семейно положение, демографска информация, расова и културна принадлежност, сексуална ориентация, политически възгледи, генетични данни, членства в организации, биометрични данни, данни за здравословно състояние, данни за текущо географско местоположение на лица по договорните задължения по продажбата на продукти и/или ползването на услуги на „Транс Електроникс Трейдинг” ООД.

 

2.5. „Транс Електроникс Трейдинг” ООД не събира данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес;

 

2.6. „Транс Електроникс Трейдинг” ООД актуализира данните на лицата/клиентите само и единствено чрез тяхно изрично съгласие.

 

3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

 

3.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „Транс Електроникс Трейдинг” ООД – обработват личните Ви данни от името на „Транс Електроникс Трейдинг” ООД.

 

• Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на поръчани стоки по договори за закупуването на тези стоки от разстояние.

 

4. Право на изтриване.

 

4.1. Лицата по договорните задължения по продажбата на продукти и/или ползването на услуги на „Транс Електроникс Трейдинг” ООД имат право да изискват личните данни да бъдат изтрити/заличени от страницата на www.tetshop.bg при следните условия:

 

• изтичане един месец след предоставяне на продукта и/или услугите, с което се постига минималния срок, абсолютно необходим за постигане на целите на обработването им по получаването и евентуално връщане на продукта/ите и/или услугите;

 

• или изтичане на договорните задължения между страните обвързани по чл.55 ал.1 от ЗЗП.

 

4.2. „Транс Електроникс Трейдинг” ООД си запазва правото на съхранение на доброволно предоставени лични данни при възникване на съдебни спорове или рекламации.

 

4.3. Правото на изтриване се заявява на електронна поща: info@tetbg.com

 

5. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни.

 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни e 2 години от датата на предоставяне.

viber Свържете се с нас